top of page
Sediul IPC Vending Timișoara
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

www.ipcvending.ro, deținut și administrat de S.C. INDPRODCOM S.R.L., cu următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 2118933, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/1909/1992, cu sediul în Sat Sântandrei, Oraș Simeria, nr. 1C, Hunedoara, România. Tel.: 0254 - 231.485; E-mail: office@ipcvending.ro, este dedicat protecției datelor și se angajează să păstreze confidențialitatea, integritatea și securitatea informațiilor utilizatorilor. De aceea, IPC Vending a implementat Regulamentul general privind protecția datelor (denumit și GDPR), aprobat și adoptat de Uniunea Europeană (UE).

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și ce este el?

GDPR este un regulament menit să consolideze și să unifice protecția datelor pentru toți indivizii din cadrul UE. Scopul său este de a proteja dreptul fundamental la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal a persoanelor fizice, cu intrare în vigoare din 25 mai 2018.

SC INDPRODCOM SRL a implementat ajustările necesare pentru serviciile oferite, pentru a asigura conformitatea cu GDPR. Acest lucru permite vizitatorilor www.ipcveding.ro să obțină mai mult control asupra datelor personale. De asemenea, SC INDPRODCOM SRL detine instrumentele necesare pentru protejarea informațiilor vizitatorilor site-ului nostru.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care tratăm informațiile personale pe care le furnizați ca și vizitator/utilizator al site-ului și pe care le colectăm atunci când utilizați serviciile noastre.

"Informații personale" înseamnă informații care pot fi folosite singure sau în combinație cu alte informații pentru a vă identifica, contacta sau localiza cu ușurință, cum ar fi: numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

Vă rugăm să acordați atenție pentru câteva minute pentru a afla mai multe despre politica noastră de confidențialitate.

Dacă nu sunteți de acord cu politicile și practicile noastre, puteți alege sa nu utilizați serviciul nostru. Prin accesarea sau utilizarea oricărei porțiuni a serviciilor oferite de www.ipcvending.ro, sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate este încorporată, prin referință, în termenii și condițiile de utilizare a www.ipcvending.ro sau în alte documente legale aplicabile relației dvs. cu SC INDPRODCOM SRL.

În conformitate cu GDPR, vizitatorii site-ului www.ipcvending.ro au următoarele drepturi cu privire la datele personale:

 • Dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal salvate;

 • Dreptul la rectificarea datelor incorecte sau la completarea datelor incomplete;

 • Dreptul la ștergere a datelor salvate sau “Dreptul de a fi uitat”;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs;

 • Dreptul la portabilitatea datelor;

 • Dreptul la opoziție;

 • Dreptul de a nu fi supus procesului decizional automat, inclusiv profilare.

În baza acestor drepturi, fiecare vizitator/utilizator are acces la toate informațiile personale de identificare pe care le colectăm și poate în orice moment înainta o cerere către SC INDPRODCOM SRL, prin formularul de contact, cu referire la oricare din punctele de mai sus.

De exemplu, puteți cere echipei www.ipcvending.ro să șteargă orice informație colectată despre dumneavoastră, prin trimiterea unui e-mail prin formularul de contact. În urma cererii primite vom elimina toate informațiile despre datele salvate de www.ipcvending.ro în decurs de 48 de ore. După ștergere, din cauza memorării în cache și a copierii de rezervă, datele dvs. pot persista mai mult în sistemele noastre până când aceste cache-uri expiră sau sunt eliminate manual din backup.

Dreptul la informare și acces 

Aveți dreptul, să primiți, la cerere, gratuit, informații despre datele cu caracter personal salvate cu privire la persoana dvs. Acest lucru se refera, în special, la:

 - Scopul prelucrării datelor cu caracter personal;

 - Categoriile  de date cu caracter personal vizate;

 - Destinatarii și categoriile de destinatari către care au fost dezvăluite sau se mai dezvăluie datele cu caracter personal (terțe părți sau organizații internaționale);

 - Durata de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă nu există informații în această privință, criterii de stabilire a duratei de stocare;

 - Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării acestora sau a dreptului de a se opune prelucrării;

 - Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 - Informațiile disponibile referitoare la proveniența datelor, dacă aceste date cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră;

 - În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, atunci aveți dreptul să fiți informat despre garanțiile adecvate în legătură cu transferul.

Dreptul la rectificare 

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. Luând în considerare scopul prelucrării datelor, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 

Dreptul la ștergere 

Aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal să fie șterse, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:

 - Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul inițial al colectării sau au fost prelucrate diferit;

 - Vă retrageți consimțământul inițial de prelucrare și nu există alt temei legal pentru prelucrare;

 - Vă opuneți prelucrării datelor atât timp cât nu există motive prioritare pentru prelucrare;

 - Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 - Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale;

 - Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolului 8 alineatul 1 GDPR;

 - Dacă au fost făcute publice datele cu caracter personal și avem obligația de a le șterge, atunci vom lua măsuri de informare a terților care prelucrează aceste date, cu privire la solicitarea de stergere pentru a elimina totalitatea linkurilor spre aceste date sau a replicărilor datelor cu caracter personal.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrării 

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în baza oricărei dintre următoarele premise:

 - Este contestată exactitatea datelor cu caracter personal;

 - Prelucrarea realizată nu este legală și în locul ștergerii, este solicitată restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

 - Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile prelucrării, dar persoana are nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul la transmiterea acestor date către un alt operator fără opunere, dacă:

 - Prelucrarea se bazează pe un consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, sau a articolului 9 alineatul 2 litera a) sau pe un contract conform articolului 6 alineatul 1 litera b) GDPR și

 - Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de către SC INDPRODCOM SRL către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil tehnic.

 

Dreptul la opozitie 

În condițiile articolului 21 alineatul 1 GDPR vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor, din motive legate de situația particulară în care vă aflați,  în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Drept de plângere pe lângă autoritatea de supraveghere privind protecția datelor

Vă revine oricând dreptul de a depune o plângere pe lângă autoritatea de supraveghere competentă privind protecția datelor, respectiv ANSPDCP, cu sediul în București, Bd.Magheru nr. 28-30, sector 1.

Colectarea și utilizarea informațiilor

www.ipcvending.ro prelucrează date cu caracter personal obținute prin acord direct al utilizatorilor site-ului, precum și date obținute indirect, automat prin accesarea site-ului și prin terțe părți.

Datele stocate și prelucrate sunt utilizate din motive legitime și prin consimțământul vizitatorilor/utilizatorilor site-ului www.ipcvending.ro, pentru procesarea cererilor de ofertă, customer suport și în scopuri de marketing și publicitate.

SC INDPRODCOM SRL nu vinde sau închiriază informațiile dvs. personale nimănui, din nici un motiv.

IPC Vending utilizează informațiile personale numai pentru a:

 • analiza utilizarea site-ului și îmbunătățirea serviciilor;

 • pentru a satisface cererile pentru anumite produse, informații și servicii;

 • pentru cercetarea pieței, planificarea proiectelor, rezolvarea problemelor legate de servicii, detectarea și protejarea împotriva erorilor de procesare site, fraudelor sau a altor activități criminale;

 • pentru a impune respectarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

Ce informații colectăm

Informații despre utilizator

Când doriți să trimiteți prin formularul de contact o comunicare către echipa www.ipcvending.ro, vă solicităm informații personale cum ar fi numele si prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon, judetul.

Scopul pentru care IPC Vending colectează date personale este de a vă identifica cererea exprimată și personaliza oferta și informațiile. Astfel putem oferi ceea ce dvs. doriți să obțineți cât mai corect și detaliat, în urma contactării echipei www.ipcvending.ro

Serviciile de conectare/navigare/transmitere date pe www.ipcvending.ro sunt completate printr-un server securizat (HTTPS / SSL). www.ipcvending.ro folosește protocolul HTTPS pentru a vă proteja informațiile.

Colectarea automată a datelor

Așa cum este valabil pentru majoritatea site-urilor web, www.ipcvending.ro va colecta anumite informații automat, din browserul dvs., care vor fi păstrate în fișierele jurnal.

Aceste informații includ dimensiunea afișării, tipul de browser, paginile de trimitere/ieșire, sistemul de operare, indice al datei/orei și diferite date privind fluxul de click-uri. Dacă browserul dvs. are un mod de "navigare privată", este posibil să puteți bloca aceste informații de a fi trimise către www.ipcvending.ro, dar în unele cazuri acest lucru poate afecta capacitatea dvs. de a utiliza site-ul în mod optim.

 

Putem colecta informații personale (adresa email, numar telefon, nume si prenume, judetul) prin comunicările dvs. cu echipa noastră de asistență pentru clienți în scopul soluționării și eficientizarii serviciilor oferite.

Cookies 

Pentru crearea unor oferte personalizate către vizitatorii și utilizatorii site-ului www.ipcvending.ro, se realizează de către echipa SC INDPRODCOM un istoric și o analiza a datelor în baza informatiilor primite prin consimțământ direct, precum și prin utilizarea cookie-urilor prezente pe site.

www.ipcvending.ro utilizează cookie-uri, pentru a face serviciul mai ușor de utilizat, pentru a îmbunătăți publicitatea noastră.

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator, de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser. Un cookie este format din 2 parți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute o dată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

O vizită pe www.ipcvending.ro poate plasa cookie-uri în scopul de a urmări:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului

 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

 • Cookie-uri de înregistrare

 • Cookie-uri pentru publicitate

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Această politică de confidențialitate este destinată să acopere utilizarea cookie-urilor implementate de www.ipcvending.ro și nu descrie detaliat modulele cookie de terță parte sau politicile acestora de confidențialitate.

Puteți instrui browser-ul dvs. să refuze toate cookie-urile sau să indice când un cookie este trimis. Puteți de asemenea, elimina sau bloca modulele cookie utilizând setările din browserul dvs., dar în unele cazuri aceasta pot afecta capacitatea dvs. de a utiliza site-ul.

Tehnologii conexe

www.ipcvending.ro utilizează terțe părți ca furnizori de servicii pentru a difuza anunțuri în numele nostru online și, uneori, pe site-ul nostru. Astfel în scopuri de marketing și publicitate, SC INDPRODCOM SRL împărtășește datele personale cu platforma de publicitate, servicii de tip „analytics”, rețele sociale și servicii de mailing.

Aceștia pot colecta informații anonime despre vizitele dvs. pe site-ul nostru și despre interacțiunea dvs. cu produsele și serviciile noastre.

Imagini cu un pixel încorporate în paginile web sau e-mailuri, sunt utilizate împreună cu cookie-urile de pe site pentru a ne ajuta să gestionăm și să monitorizăm publicitatea noastră online precum și în scopul măsurării și analizării utilizării și activității site-ului precum și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

Aceste fișiere ne permit să obținem informații anonime referitoare la publicitate și utilizarea site-ului nostru. De exemplu, tipul de informații colectate include informații referitoare la afișările de pagină.

De asemenea, monitorizăm, cu ajutorul unei terțe părți, anumite pagini ale site-ului nostru în scopul raportării traficului pe site și a altor statistici publicitare. Atunci când este autorizată de noi, această terță parte poate utiliza cookie-uri și/sau alte tehnologii de monitorizare pentru a compila statistici anonime despre vizitatorii site-ului nostru.

Google Analytics
Putem folosi furnizorii de servicii terțe pentru a monitoriza și analiza utilizarea Serviciului nostru.

Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google care urmărește și raportează traficul pe site. Google utilizează datele colectate pentru a urmări și monitoriza utilizarea Serviciului nostru. Aceste date sunt partajate cu alte servicii Google. Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Google, accesați pagina de web Google privind confidențialitatea și termenii: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Nicio informație personală nu este transferată acestei terțe părți.

Anunțuri Google (AdWords)

Serviciul de remarketing Google Ads (AdWords) este furnizat de Google Inc.

Puteți renunța la Google Analytics pentru publicitatea în Rețeaua de display și puteți personaliza anunțurile din Rețeaua de display Google accesând pagina Setări pentru anunțuri Google: http://www.google.com/settings/ads

De asemenea, Google vă recomandă să instalați suplimentul pentru browserul de excludere Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pentru browserul dvs. Web. Extensia de browser de excludere Google Analytics oferă vizitatorilor posibilitatea de a împiedica colectarea și utilizarea datelor de către Google Analytics.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Google, accesați pagina de web Google privind confidențialitatea și termenii: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Nicio informație personală nu este transferată acestei terțe părți.

Wix.com

Website-ul www.ipcvending.ro este găzduită prin platforma Wix.com. Wix.com ne oferă platforma online care ne permite să prezentăm serviciile noastre. Datele dvs. pot fi reținute în cadrul bazelor de date Wix.com și prin aplicațiile generale Wix.com.  Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate în spatele unui firewall si pot fi sterse in decurs de 48 de ore de la primirea cererii specifice de stergere din partea utilizatorului.

Cookies Wix.com

Cum folosim informațiile

Utilizare internă și servicii

Utilizăm datele pe care le introduceți sau le colectăm pentru a efectua serviciile solicitate de dumneavoastră în legătură cu activitatea SC INDPRODCOM SRL. Aceste informatii nu sunt transmise catre terte parti.

Putem folosi informații personale sau anonime pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat, inclusiv servicii care afișează conținut și publicitate personalizată.

Putem folosi informațiile de utilizare ale browserului, care nu identifică utilizatori individuali, să analizeze tendințele, să urmărească mișcările utilizatorilor în jurul site-ului, să adune informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu și să opereze îmbunătățirea tehnologiilor și serviciilor. Putem folosi și păstra orice date colectate pentru a furniza și a îmbunătăți serviciile noastre doar cu acordul dumneavoastră și care pot fi eliminate parțial sau total, la cererea dumneavoastră.

Comunicare

SC INDPRODCOM SRL folosește informațiile dvs. personale pentru a vă contacta în legătură cu notificările administrative, actualizările produselor, ofertele și promoțiile, precum și știri generale despre companie, în urma acordului primit din partea dumneavoastră. Această comunicare poate fi sub forma unui e-mail sau, eventual, a unui apel telefonic.

Frecvența acestui tip de comunicare variază în funcție de tipul de notificare. Vă puteți dezabona oricând de la toate e-mailurile trimise de către SC INDPRODCOM SRL prin intermediul link-ului de dezabonare prezent în cadrul mesajelor transmise via e-mail. Ne puteți, de asemenea, trimite un e-mail prin formularul de contact cu privire la preferințele dvs. de comunicare și abonare/dezabonare newsletter.

Publicitate

Ca terță parte, furnizorii de servicii cu care colaboram pentru a difuza anunțuri publicitare în numele nostru, pot să utilizeze informații despre vizitele dvs. pe site-ul nostru și pe alte site-uri web pentru a viza reclamele pentru produse și servicii. Aceste informații anonime sunt colectate prin utilizarea unei etichete pixel, care este o tehnologie standard industrială utilizată de majoritatea site-urilor importante. În acest proces nu sunt colectate sau utilizate informații personale de identificare. Acești furnizori lucrează cu date anonime, fără acces la date precum nume, număr de telefon, adresă de e-mail sau orice alte informații personale de identificare despre utilizator.

Cum comunicăm informațiile

Prestatori de servicii

Putem folosi furnizori de servicii terțe pentru care ne ajută să livrăm părți ale serviciului. De exemplu, folosim un serviciu terță parte pentru a gestiona campaniile noastre de marketing prin e-mail. Acest sistem vă salvează numele si prenumele, adresa de e-mail și data la care v-ați înregistrat.

Atunci când folosim terțe părți pentru a ne ajuta în prelucrarea informațiilor personale, trebuie să respectăm această politică de confidențialitate și orice alte măsuri de confidențialitate și securitate adecvate și în termenii legali.

Este posibil să împărtășim informații anonime cu terțe părți în afara www.ipcvending.ro, cum ar fi agenții de publicitate, în scopuri de marketing și promovare. Atunci când împărtășim aceste informații, nu vă identificăm pe dvs. în mod individual.

SC INDPRODCOM SRL colaborează cu terțe părți pentru diverse servicii care au rolul de îmbunătățire a serviciilor oferite către dumneavoastră și in scopuri de marketing si promovare precum Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Wix.com.

 

Cerințe legale

Ne rezervăm dreptul de a dezvălui informațiile dvs. de identificare personală conform legii și atunci când considerăm că divulgarea este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a ne conforma unei proceduri judiciare, unei hotărâri judecătorești sau unui proces legal. De asemenea, putem împărtăși informații personale cu terțe părți în circumstanțe limitate, inclusiv în ceea ce privește prevenirea fraudei sau a daunelor iminente și asigurarea securității site-ului, a serviciilor noastre și a dumneavoastră.

 

Tu alegi opțiunile

Vă oferim opțiuni atunci când solicităm informații personale ori de câte ori este posibil.

Puteți refuza să ne furnizați informații personale și/sau să blocăm cookie-urile în browserul dvs., deși anumite funcții sau servicii nu pot funcționa corespunzător ca rezultat.

Vă oferim acces la informațiile dvs. personale la cerere și vă permitem să corectați informațiile personale dacă sunt inexacte și să le ștergeți, atunci când este posibil.

Ne puteți cere să ștergem orice informație colectată prin trimiterea unui e-mail prin formularul de contact.

Vom elimina toate informațiile despre datele salvate de Serviciul nostru în decurs de 48 de ore. După ștergere, din cauza memorării în cache și a copierii de rezervă, datele dvs. pot persista mai mult în sistemele noastre până când aceste cache-uri expiră sau sunt eliminate manual din backup.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor

Folosim SSL pentru a transmite informații între Desktop și www.ipcvending.ro. Din păcate, Internetul nu poate fi garantat 100% sigur și nu putem garanta securitatea informațiilor pe care ni le furnizați. Nu acceptăm răspunderea pentru divulgarea neintenționată.

Prin utilizarea serviciului sau prin furnizarea de informații personale către noi, sunteți de acord că putem comunica cu dvs. în mod electronic cu privire la problemele de securitate, confidențialitate și administrative legate de utilizarea de către dvs. a Site-ului. Dacă aflăm despre o încălcare a sistemului de securitate, este posibil să încercăm să vă informăm în mod electronic prin postarea unui anunț pe site sau prin trimiterea unui e-mail către dumneavoastră. Aveți dreptul legal de a primi acest anunț, în scris, despre o încălcare a securității sau pentru a vă retrage consimțământul de la primirea notificării electronice, confirmarea acestei decizii fiind transmisă către SC INDPRODCOM SRL prin formularul de contact.

SC INDPRODCOM SRL, printr-un DPO desemnat pentru protejarea informațiilor vizitatorilor de site, va monitoriza stocarea și monitorizarea datelor personale în siguranță, atât în mediul online cât și circulația datelor în zona documentelor fizice.

 

Transferul internațional

Informațiile dvs., inclusiv informațiile personale, pot fi transferate pe computerele aflate în afara statului, provinciei, țării sau alte jurisdicții guvernamentale în care legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din jurisdicția dvs. Dacă vă aflați în afara României și alegeți să ne furnizați informații, rețineți că transferăm informațiile, inclusiv informațiile personale, în România și le procesăm acolo. Acordul dvs. cu privire la această politică de confidențialitate, urmat de transmiterea acestor informații, reprezintă acordul dvs. cu privire la respectivul transfer.

Fuziune, vânzare sau alte transferuri de active

Dacă suntem implicați într-o fuziune, achiziționare, reorganizare, faliment, administrare, vânzarea bunurilor noastre sau trecerea unui serviciu către un alt furnizor, informațiile dvs. pot fi vândute sau transferate ca parte a unei astfel de tranzacții, și/sau contract. Vom furniza o notificare înainte ca informațiile dvs. personale să fie transferate și vor fi supuse unei alte politici de confidențialitate.

Legături către alte site-uri

Rețineți că alte site-uri, care pot fi accesate prin intermediul www.ipcvending.ro, pot colecta informații personale despre dvs.

Rețineți că politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pot fi diferite de cea a www.ipcvending.ro.

SC INDPRODCOM SRL nu este responsabil pentru politicile și practicile de confidențialitate ale oricărui site web legat prin link la site-ul nostru de prezentare. Această Politică de confidențialitate nu acoperă practicile de informare ale site-urilor web ale terțelor părți legate la site-ul nostru.

Vă încurajăm să citiți declarația de confidențialitate a oricărui site pe care îl puteți vizita.

Părți ale site-ului nostru pot include funcții de social media, cum ar fi butonul Facebook Like și widget-uri precum Google maps, care rulează pe site-ul nostru. Aceste funcții pot colecta adresa dvs. IP și pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și pot seta un modul cookie pentru a permite funcția să funcționeze corect. Aceste caracteristici și widget-uri sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-ul nostru.

Interacțiunile dvs. cu aceste funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care le furnizează. SC INDPRODCOM SRL nu are control asupra funcțiilor utilizate de către terți și nu își poate asuma nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților. SC INDPRODCOM SRL realizează colaborări cu furnizori de servicii care au la rândul lor implementate măsurile  legale cu privire la Regulamentul general privind protecția datelor (denumit și GDPR), aprobat și adoptat de Uniunea Europeană (UE).

Confidențialitatea datelor copiilor

Serviciul nostru nu se adresează nimănui sub vârsta de 16 ani și nu avem părți ale site-ului și ale serviciului care să fie destinate sau direcționate persoanelor sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm, menținem sau utilizăm, cu bună știință informații de identificare personală de la copii cu vârsta sub 16 ani.

Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștienți de faptul că copiii dvs. ne-au furnizat informații personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă constatăm că am adunat informații personale de la un copil sub vârsta de 16 ani, fără verificarea acordului părinților, luăm măsuri pentru a elimina aceste informații de pe serverele noastre.

 

Modificări la această politică de confidențialitate

SC INDPRODCOM SRL poate actualiza, din când în când, această politică de confidențialitate. Vom posta orice ajustări ale politicii de confidențialitate pe această pagină web, iar versiunea revizuită va fi eficientă din momentul postării ei. Modificările substanțiale ale acestei politici de confidențialitate, vor fi notificate și afișate pe site-ul nostru, împreună cu actualizarea acestei politici de confidențialitate, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Vă recomandăm să revizitați periodic această politică de confidențialitate pentru orice modificare.

Feedback și contact

Dacă aveți comentarii cu privire la orice parte a serviciilor oferite sau idei despre modul de îmbunătățire a serviciilor si a site-ului, trimiteți un e-mail prin formularul de contact. 

Rețineți că, prin acest lucru, acordați SC INDPRODCOM SRL și unor terțe părți permisiunea de a utiliza și de a încorpora ideile sau comentariile dvs. în serviciul și site-ul www.ipcvending.ro, fără o altă compensație sau aprobare.

Informațiile conținute în acest site pot fi modificate fără notificare.

Dacă aveți întrebări legate de această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

 

svSession

persistent

Identifica vizitatorii unici si urmareste sesiunile unui vizitator pe site

hs

sesiune

pentru securitate

XSRF-TOKEN

sesiune

pentru securitate

smSession

persistent pentru 2 saptamani

idendifica membrii conectati la site

TSxxxxxx (x=serie de cifre aleatorii)

sesiune

pentru securitate

TSxxxxxx_d (x=serie de cifre aleatorii)

sesiune

pentru securitate

RequestID

sesiune

urmareste comportamentul vizitatorilor si masoara performanta

Despre noi: Inner_about
bottom of page